QUY TRÌNH HỦY SẢN PHẨM VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các sản phẩm đã mua phải được gửi và nhận bằng văn bản, email hoặc điện thoại. Công ty TNHH Minh Bảo Khang không khuyến khích yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Công ty TNHH Minh Bảo Khang không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy sản phẩm/ dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ sản phẩm.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến Công ty TNHH Minh Bảo Khang, trước hết khách hàng phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) Công ty TNHH Minh Bảo Khang để chúng tôi có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến [email protected] trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm. Chúng tôi sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại trên trang web chính thức của công ty

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với công ty TNHH Minh Bảo Khang

Được cập nhật lần cuối vào ngày 01/07/2021